Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Профорієнтаційна, навчально-просвітницька діяльність Центру спрямована на виховання і навчання юних програмістів з числа учнів секції інформатики МАН, талановитих студентів-стажерів, академічно-обдарованої молоді, яка прагне стати професійними дослідниками, щоб в подальшому працювати в науково-дослідних установах і організаціях НАН України, у вишах.

 

З 1987 р. і до тепер Центр здійснював науково-методичне керівництво роботою секції інформатики Київської МАН «Дослідник», виконуючи відповідні Розпорядження Президії НАН України (див., наприклад, розпорядження № 215 від 01.03.2001 «Про участь Національної академії наук у реалізації Програми роботи з обдарованою молоддю…», № 584 від 21.09.2007 «Про участь НАН України в реалізації Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю…»).

 

 НУЦ ПІ НАН України – співорганізатор конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт юних програмістів секції інформатики, які проводились Київською МАН “Дослідник” в 2010-2011 роках.

 

В період 1987-2016 рр. за участю співробітників Центру загалом було опубліковано понад 100 навчальних, навчально-методичних, публіцистичних і науково-популярних статей з інформатики, орієнтованих на юних програмістів МАН, керівників гуртків інформатики, студентів з числа вихованців МАН (див. бібліографію в зб. «Теорія і практика допрофесійної підготовки юних програмістів МАН: Аналітико-бібліографічний огляд». – К.: НУЦ ПІ НАНУ, 2007. – 64с.,.

 

 

 

 

В 2010-2012 рр., за участю Центра, викладачами МАН була розроблена концепція Дослідницького університету, в якому навчатимуться майбутні науковці, переважно, з числа призерів шкільних предметних олімпіад, переможців профільних конкурсів МАН, лідерів ЗНО – зовнішнього незалежного оцінювання знань. Ця концепція знайшла розуміння і була підтримана на наукових форумах НАПН України, на яких обговорювались подальші кроки по удосконаленню навчально-виховної і профорієнтаційної роботи з академічно-обдарованою молоддю.

 

Доцент Мінько О.О. нещодавно завершив об’ємний труд – опублікував книгу «Афоризми: Велика книга мудрості» (Київ: КМ Publishing, 2012. – 768 c). Це енциклопедичне видання допоможе читачам збагатитися мудрістю попередніх поколінь.

 

 

 

 

В 2010-2012 рр. в Центр на стажування були запрошені кращі студенти магістратур, які виявили бажання стати науковцями:

 

 

 

Дмитро Ситнік, талановитий web-програміст, почесний стипендіат 2011 р. фонду Київського міського голови. Наукові інтереси Дмитра - автоматизація генерації баз знань для експертних систем, що використовуються в біоінформатиці. Нині він є аспірантом ч.-кор. НАНУ професора Гупала А.М. 

 

 

Алла Тудихата, двічі почесна стипендіатка КМДА, Фонду Віктора Пінчука «ZAVTRA.UA»; в 2011-2013 рр. Алла працювала в Центрі на посаді зав. навчальним відділом, нині вона навчається в аспірантурі CERGE (Чехія, Прага) на PhD програмі, її наукові інтереси – економіко-математичне дослідження енергетичної галузі в Україні, зокрема, енергоменеджмент;

 

 

 

 

 

 

 

 

Олексій Островський, талановитий студент Київського відділення Московського фізико-технічного інституту, який в 2012 році стажувався в Центрі, опублікував 4 наукові статті з біоінформатики. Олексій навчався в аспірантурі у член-кореспоедента НАНУ професора д.ф.-м.н. Гупала А.М.,в 2015 р. він успішно захистив дисертацію  на здобуття наукового ступеню кандидат фізико-математичних наук.

 

  

 

  

 

 

Анна Манжула, лауреат Міжнародного конкурсу 2010 р., на якому була високо оцінена її власна мультимедійна розробка навчального призначення (DVD-диск + Робочий зошит для учня) на тему «Дітям про Шопена». Під час стажування у Центрі влітку 2011 року Анна працювала над навчальним посібником з медіадидактики; нині вона навчається в аспірантурі.

 

  

 

 

 

Талановитими молодими дослідниками, які стажувались у Центрі, за період з 2010 року і до тепер було опубліковано близько 50 робт, одноосібно або у співавторстві з викладачами і науковцями.

 

 

 

 

 

 

Центр надає інформаційну і експертну підтримку Молодіжному ВГО «Нова освіта» ("Інститут інноваційної освіти") у проведенні тематичних науково-практичних конференцій. В інтернет-конференціях активну участь приймає студентська молодь, викладачі вишів, молоді науковці НАН України, в тому числі – талановита молодь Центру: стажери Олексій Островський, Дмитро Ситнік, Алла Тудихата, Анна Манжула.

Співробітники Центру приймають участь в роботі Міждисциплінарного науково-методологічного семінару "Відкриті еволюціонуючі системи".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 З 1997 року і до тепер в Центрі надається консультативна допомога талановитим студентам, які готуються до вступу на популярні PhD-програми економіко-математичного спрямування.

 

 

 

 

 

 

Наприклад, про особливості навчання в закордонному виші, у порівнянні з навчанням в вишах України, можна дізнатися з  відеозапису бесіди з аспіранткою Аллою Тудихатою, яка нині навчається на PhD-програмі в CERGE (Прага, Чехія) .

 

 

 

 

У відповідності з Законами України "Про вищу освіту" (від 01.07.2014 № 1556-VII) і «Про науку і науково-технічну діяльність» (Стаття 27про гарантування науковцю стажування з метою підвищення кваліфікації кожні 5 років) Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України проводить навчання аспірантів, підвищення кваліфікації співробітників установ та організацій НАН України з інформатики та Internet-технологій. Заняття проводяться в навчальному класі, обладнаному сучасними мультимедійними комп’ютерами і проектором. Періодичність занять – двічі на тиждень. Чисельність навчальних груп 10-15 осіб. Слухачі можуть навчатись на власних ноутбуках або нетбуках, підключивши їх на час занять до мережі Центру. Також можлива дистанційна форма навчання.
 
Навчальні курси:

Навчальні програми всіх спецкурсів попередньо пройшли апробацію на Всеукраїнських науково-практичних інтернет-конференціях ВГО "Нова освіта", були опубліковані на сторінках сайту http://www.intkonf.org/.

 

Детальніше щодо змісту програми, розкладу занять можна отримати інформацію за телефоном 361-48-69, звернувшись до зав.навчальним відділом Сергія Борисовича Білого.

 

Навчання аспірантів і співробітників відповідних установ та організацій НАН України здійснюється на безоплатній основі. Зарахування на навчання – за поданням учених секретарів. По мірі комплектування груп визначиться дата початку занять. Тому в листі-направленні на навчання просимо вказати контактні телефони слухачів для спілкування з ними щодо формування навчальних груп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальні заняття є корисними для аспірантів і науковців, які прагнуть використовувати сучасні IT-технології в науковій діяльності. Викладачі Центру часто чують схвальні відгуки слухачів курсів, адміністрація Центру отримує від керівництва установ і організацій НАН України офіційні листи-подяки за якісну організацію навчання, глибокий рівень знань, отриманих слухачами курсів підвищення кваліфікації.

 

Лист-подяка керівництва Інституту біохімії імені В.О. Палладіна НАН України - старшому викладачу Полякову Віталію Віталійовичу, - за якісне проведення занять з навчального курсу «Обробка та візуалізація експериментальних даних в програмі Origin». Цей спецкурс користується особливою популярністю у науковців-експериментаторів хіміко-біологічної спеціалізації, які навчаються в Центрі.

 

В 2001 році успішно завершився перший етап міжнародної наукової програми GENOM («Геном людини»), код ДНК був розміщений в Іnternet. Стало можливим математичними методами аналізувати великий об’єм генетичної інформації, яка прихована в ДНК. Виникла нова галузь інформатики – біоінформатика.

 

В попередній період – в 2005-2006 рр., – за участю співробітників Центру, було проведено обчислювальний експеримент з статистичного аналізу коду ДНК, а в 2007-2009 роках, в рамках науково-дослідної роботи «Розробка поліноміальних процедур індуктивного виводу для розв’язання складних задач розпізнавання та прогнозування» ( відп. виконавці Вагіс О.А., Гупал А.М.) було виконано цикл робіт з прогнозування вторинної структури білків геному людини. В 2010-2015 роках означений напрямок досліджень продовжувався в рамках НДР «Розробка ефективних методів розпізнавання та прогнозування складних об’єктів» та НДР «Розробка моделей та методів аналізу складних систем»

 

Суть проблеми, яка досліджується, полягає в наступному. Біологічні об’єкти – ДНК і білки, - описуються скінченим набором ознак, які приймають скінчене число значень. Певним чином можна сформувати скінчену навчаючу вибірку, що складається з множини описів цих біологічних об’єктів і їх станів. Задача полягає в тому, щоб навчитися прогнозувати стан спостережуваного об’єкту, маючи частково відомі вихідні дані, які характеризують цей об’єкт.

 

В 2010-2015 роках в Центрі також розроблялась теорія обробки експериментальних даних, їх кластеризації, було застосовано певний симбіоз статистичного і геометричного підходів у прогнозуванні ( відп. виконавець – Мінько О.О.). Результати цього напрямку теоретичних досліджень матимуть практичне значення для аналізу числової інформації в інтелектуальних базах даних. 

 

Результати досліджень, які проводились в Центрі за участю науковців і викладачів, викладені в роботах Вагіс О.А., Гупала А.М., Мінько О.О., Броварника В.В., Ткачова І.І., Білого С.Б., Ткаченко О.А., Семяновського В.М., Распопова В.Б. та в публікаціях аспірантів, талановитої наукової молоді, які стажувались в цей період в НУЦ ПІ НАН України.

 

Гупал А.М., Сергиенко И.В. Оптимальные  процедуры распознавания. - Київ: Наукова думка, 2008. – 231 с.  Методологічним підґрунтям прикладних досліджень, які до тепер виконуються в Центрі, є наукова монографія  «Оптимальные  процедуры распознавания (автори - Гупал А.М., Сергиєнко І.В., Київ: Наукова думка, 2008. – 231 с.)   
Наукові напрацювання співробітників Центру впроваджуються в навчальний процес 
Минько А.А. Метод ограничивающей сферы для анализа структуры точечных множеств (2013) Минько А. А. Метод ограничивающей сферы для анализа структуры многомерных точечных множеств / Научно-учебный центр прикладной информатики НАН Украины. - Киев: НУЦ ПИ НАНУ, 2013. - 52 с.   
Основи   енергоменеджменту  (К.: Бізнес Медіа Консалтинг, - 2012. – 400 с.)   В 2012 р. доцент Семяновський В.М. розробив навчальний посібник Основи   енергоменеджменту  (К.: Бізнес Медіа Консалтинг, - 2012. – 400 с.)   
	Семяновський В.М. Методи соціально-економічного прогнозування: Навч. посіб. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, - 2011. – 300 с.   Семяновський В.М. Методи соціально-економічного прогнозування: Навч. посіб. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, - 2011. – 300 с.   
Тудихата А.Ю. Економіко-математичне моделювання: теорія і практика Тудихата А.Ю. Економіко-математичне моделювання: теорія і практика.: Навч.посіб. - К.: НУЦ ПІ НАНУ, 2013. - 88с.   
minko-excel-2015

Мінько О.О. Сучасний аналіз даних в Excel для науковців / Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України. - Київ, 2015. - 476 с.  

Дубко В.А. Стохастические дифференциальные уравнения. Избранные разделы

Дубко В.А. Стохастические диференциальные уравнения. Избранные разделы: Уч.-метод. пособ. / Дубко В.А. - К.: Логос 2012. - 68с.

В цій книзі розглянуті теорія і методи побудови систем стохастичних диференціальних рівнянь, пов'язаних з питаннями існування функціоналів, які зберігаються з вирогідністю одиниця на реалізаціях рішень. Представлено теоретичний матеріал, завдання для самостійної роботи, контрольні запитання, що сприяє засвоєнню викладеного у книзі навчального матеріалу.

Навчальний посібник призначений для використання викладачами вишів при підготовці до читання лекцій в рамках програми курсу "Випадкові процеси", а також для слухвчів курсів з питань математичного моделювання систем та динамічних процесів. Книга буде корисна для самоосвіти дорослих, для підвищення кваліфікації науковців, які використовують математичні методи і комп'ютерно-математичне моделювання в дослідницькій діяльності. 

Завантажити цю книгу можна також і форматі DjView (для перегляду даного типу файлів необхідно попередньо встановити програму DjView або аналогічну їй).

   

Cпівробітники Центру є учасниками постійно діючого міждисциплінарного науково-методологічного семінару "Відкриті еволюціонуючі системи"який працює в Києві під керівництвом доктора фізико-математичних наук професора Дубко В.А. За його ініціативою вже було проведено чотири Міжнародних науково-практичних інтернет-конференцій "Open Evolving Systems",  в роботі яких прийняли участь науковці з різних країн світу. В нинішніх умовах швидкоплинного сьогодення, яке переживає Україна і світ, на часі - проведення наступної  Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Open Evolving Systems", що допоможе фахівцям знайти відповіді на чисельні виклики, які характерні для сучасного буття.

 

Київський Гідропарк - незмінна локація щомісячних засідань

міждисциплінарного науково-методологічного семінару

"Відкриті еволюціонуючі системи"

(керівник семінару - професор В.О. Дубко, учасники семінару -

науковціі і викладачі вишів Києва, шановані гості з-за кордону)

 

Тематика найближчих засідань семінару (осінь-зима 2018/2019 н.р.)

 

07.10.2018. Механізми збагачення олігархату в умовах "корупційної економіки" (доповідач доцент Распопов В.Б.)

Доповідь рекомендовано семінаром до публікації

 04.11.2018. Відкриті системи зі змінною структурою управління (доповідає доцент Семяновський В.М.)

Рекомендовано до участі на науковій конференції

 
Праці Міжнародних науково-практичних конференцій "Open Evolving Systems / Відкриті еволюціонуючі системи / Открытые эволюционирующие системы" (2002-2016 р.р.)  

Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems. Четверта Міжнародна науково-практична конференція (20 - 21 травня 2016 р.). Збірник праць: Частина 1. – Ніжин: ВНЗ ВП НУБіП України НАІ. - 2016. - 290 с. - 325 c.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ru.calameo.com/books/00316837267f8c19dcfe3

Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems. Четверта Міжнародна науково-практична конференція (20 - 21 травня 2016 р.). Збірник праць: Частина 2. – Ніжин: ВНЗ ВП НУБіП України НАІ. - 2017. - 241 с.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ru.calameo.com/books/00316837226e019643991

Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems. Третя Міжнародна конференція. - Київ: ВМУРоЛ, 2007. - 325 c.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ru.calameo.com/books/00316837260b27ed33024 

Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems. Друга Міжнародна конференція. Том 1.- Київ: ВМУРоЛ, 2004. - 133 c.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ru.calameo.com/books/003168372c8718952e492 

Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems. Друга Міжнародна конференція. Том 2.- Київ: ВМУРоЛ, 2004. - 127 c.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ru.calameo.com/books/00316837206497ed5c4ea
Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems. Перша Міжнародна конференція. - Київ: ВМУРоЛ, 2002. - 170 c. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.calameo.com/books/00316837205934285da9c

Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems. Перша Міжнародна конференція. Додаток. - Київ: ВМУРоЛ, 2002. - 40 c.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ru.calameo.com/books/003168372f5dd66523548