Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

В 2001 році успішно завершився перший етап міжнародної наукової програми GENOM («Геном людини»), код ДНК був розміщений в Іnternet. Стало можливим математичними методами аналізувати великий об’єм генетичної інформації, яка прихована в ДНК. Виникла нова галузь інформатики – біоінформатика.

 

В попередній період – в 2005-2006 рр., – за участю співробітників Центру, було проведено обчислювальний експеримент з статистичного аналізу коду ДНК, а в 2007-2009 роках, в рамках науково-дослідної роботи «Розробка поліноміальних процедур індуктивного виводу для розв’язання складних задач розпізнавання та прогнозування» ( відп. виконавці Вагіс О.А., Гупал А.М.) було виконано цикл робіт з прогнозування вторинної структури білків геному людини. В 2010-2015 роках означений напрямок досліджень продовжувався в рамках НДР «Розробка ефективних методів розпізнавання та прогнозування складних об’єктів» та НДР «Розробка моделей та методів аналізу складних систем»

 

Суть проблеми, яка досліджується, полягає в наступному. Біологічні об’єкти – ДНК і білки, - описуються скінченим набором ознак, які приймають скінчене число значень. Певним чином можна сформувати скінчену навчаючу вибірку, що складається з множини описів цих біологічних об’єктів і їх станів. Задача полягає в тому, щоб навчитися прогнозувати стан спостережуваного об’єкту, маючи частково відомі вихідні дані, які характеризують цей об’єкт.

 

В 2010-2015 роках в Центрі також розроблялась теорія обробки експериментальних даних, їх кластеризації, було застосовано певний симбіоз статистичного і геометричного підходів у прогнозуванні ( відп. виконавець – Мінько О.О.). Результати цього напрямку теоретичних досліджень матимуть практичне значення для аналізу числової інформації в інтелектуальних базах даних. 

 

Результати досліджень, які проводились в Центрі за участю науковців і викладачів, викладені в роботах Вагіс О.А., Гупала А.М., Мінько О.О., Броварника В.В., Ткачова І.І., Білого С.Б., Ткаченко О.А., Семяновського В.М., Распопова В.Б. та в публікаціях аспірантів, талановитої наукової молоді, які стажувались в цей період в НУЦ ПІ НАН України.

 

Гупал А.М., Сергиенко И.В. Оптимальные  процедуры распознавания. - Київ: Наукова думка, 2008. – 231 с.  Методологічним підґрунтям прикладних досліджень, які до тепер виконуються в Центрі, є наукова монографія  «Оптимальные  процедуры распознавания (автори - Гупал А.М., Сергиєнко І.В., Київ: Наукова думка, 2008. – 231 с.)   
Наукові напрацювання співробітників Центру впроваджуються в навчальний процес 
Минько А.А. Метод ограничивающей сферы для анализа структуры точечных множеств (2013) Минько А. А. Метод ограничивающей сферы для анализа структуры многомерных точечных множеств / Научно-учебный центр прикладной информатики НАН Украины. - Киев: НУЦ ПИ НАНУ, 2013. - 52 с.   
Основи   енергоменеджменту  (К.: Бізнес Медіа Консалтинг, - 2012. – 400 с.)   В 2012 р. доцент Семяновський В.М. розробив навчальний посібник Основи   енергоменеджменту  (К.: Бізнес Медіа Консалтинг, - 2012. – 400 с.)   
	Семяновський В.М. Методи соціально-економічного прогнозування: Навч. посіб. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, - 2011. – 300 с.   Семяновський В.М. Методи соціально-економічного прогнозування: Навч. посіб. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, - 2011. – 300 с.   
Тудихата А.Ю. Економіко-математичне моделювання: теорія і практика Тудихата А.Ю. Економіко-математичне моделювання: теорія і практика.: Навч.посіб. - К.: НУЦ ПІ НАНУ, 2013. - 88с.   
minko-excel-2015

Мінько О.О. Сучасний аналіз даних в Excel для науковців / Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України. - Київ, 2015. - 476 с.  

Дубко В.А. Стохастические дифференциальные уравнения. Избранные разделы

Дубко В.А. Стохастические диференциальные уравнения. Избранные разделы: Уч.-метод. пособ. / Дубко В.А. - К.: Логос 2012. - 68с.

В цій книзі розглянуті теорія і методи побудови систем стохастичних диференціальних рівнянь, пов'язаних з питаннями існування функціоналів, які зберігаються з вирогідністю одиниця на реалізаціях рішень. Представлено теоретичний матеріал, завдання для самостійної роботи, контрольні запитання, що сприяє засвоєнню викладеного у книзі навчального матеріалу.

Навчальний посібник призначений для використання викладачами вишів при підготовці до читання лекцій в рамках програми курсу "Випадкові процеси", а також для слухвчів курсів з питань математичного моделювання систем та динамічних процесів. Книга буде корисна для самоосвіти дорослих, для підвищення кваліфікації науковців, які використовують математичні методи і комп'ютерно-математичне моделювання в дослідницькій діяльності. 

Завантажити цю книгу можна також і форматі DjView (для перегляду даного типу файлів необхідно попередньо встановити програму DjView або аналогічну їй).

   

Cпівробітники Центру є учасниками постійно діючого міждисциплінарного науково-методологічного семінару "Відкриті еволюціонуючі системи"який працює в Києві під керівництвом доктора фізико-математичних наук професора Дубко В.А. За його ініціативою вже було проведено чотири Міжнародних науково-практичних інтернет-конференцій "Open Evolving Systems",  в роботі яких прийняли участь науковці з різних країн світу. В нинішніх умовах швидкоплинного сьогодення, яке переживає Україна і світ, на часі - проведення наступної  Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Open Evolving Systems", що допоможе фахівцям знайти відповіді на чисельні виклики, які характерні для сучасного буття.

 

Київський Гідропарк - незмінна локація щомісячних засідань

міждисциплінарного науково-методологічного семінару

"Відкриті еволюціонуючі системи"

(керівник семінару - професор В.О. Дубко, учасники семінару -

науковціі і викладачі вишів Києва, шановані гості з-за кордону)

 

Тематика найближчих засідань семінару (осінь-зима 2018/2019 н.р.)

 

07.10.2018. Механізми збагачення олігархату в умовах "корупційної економіки" (доповідач доцент Распопов В.Б.)

Доповідь рекомендовано семінаром до публікації

 04.11.2018. Відкриті системи зі змінною структурою управління (доповідає доцент Семяновський В.М.)

Рекомендовано до участі на науковій конференції

 
Праці Міжнародних науково-практичних конференцій "Open Evolving Systems / Відкриті еволюціонуючі системи / Открытые эволюционирующие системы" (2002-2016 р.р.)  

Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems. Четверта Міжнародна науково-практична конференція (20 - 21 травня 2016 р.). Збірник праць: Частина 1. – Ніжин: ВНЗ ВП НУБіП України НАІ. - 2016. - 290 с. - 325 c.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ru.calameo.com/books/00316837267f8c19dcfe3

Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems. Четверта Міжнародна науково-практична конференція (20 - 21 травня 2016 р.). Збірник праць: Частина 2. – Ніжин: ВНЗ ВП НУБіП України НАІ. - 2017. - 241 с.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ru.calameo.com/books/00316837226e019643991

Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems. Третя Міжнародна конференція. - Київ: ВМУРоЛ, 2007. - 325 c.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ru.calameo.com/books/00316837260b27ed33024 

Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems. Друга Міжнародна конференція. Том 1.- Київ: ВМУРоЛ, 2004. - 133 c.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ru.calameo.com/books/003168372c8718952e492 

Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems. Друга Міжнародна конференція. Том 2.- Київ: ВМУРоЛ, 2004. - 127 c.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ru.calameo.com/books/00316837206497ed5c4ea
Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems. Перша Міжнародна конференція. - Київ: ВМУРоЛ, 2002. - 170 c. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.calameo.com/books/00316837205934285da9c

Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems. Перша Міжнародна конференція. Додаток. - Київ: ВМУРоЛ, 2002. - 40 c.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ru.calameo.com/books/003168372f5dd66523548